Přestupky


Poradenské expertní služby v oblasti dopravních přestupků.Poskytujeme odborné poradenské a expertní služby v oblasti silniční dopravy, bodového hodnocení řidiče, přestupků v dopravě a jednání s pojistiteli.


Pomůžeme Vám vyváznout z přestupku bez přidělení bodů či jiné sankce (pokuty).

 

Spáchaný přestupek


Každé porušení pravidel silničního provozu pro Vás znamená riziko postihu přestupek. Je důležité si uvědomit si, že sankce, která Vám hrozí, není pouze finanční (pokuta) ale za většinu přestupků Vám hrozí také postih bodový, tedy záznam trestných bodů do bodového hodnocení řidiče. U těch vážnějších porušení pravidel silničního provozu Vám kromě pokuty a záznamu bodů hrozí také zákaz řízení motorových vozidel. Právě hrozící sankce jsou důvodem k tomu vniklý přestupek řešit, rádi Vám pomůžeme s řešením veškerých přestupku, nebojte se nás kontaktovat.

 
 

Zákaz řízení


Zákaz činnosti nepochybně zkomplikuje život každému, ale i bez zákazu jsou pro Vás opakované přestupky rizikem, kdy s každým bodem směřujete k vybodování. Co tedy dělat pokud Vás trápí stav bodového konta, nebo považujte "přestupek", který jste měli spáchat za naprosto absurdní?

 
 

Řešení přestupků


Základem je nesouhlasit s projednáním přestupkového jednání na místě. Projednání v blokovém řízení není jediný postup jak věc vyřešit. Přestupek lze řešit ve správním řízení před úřadem místně příslušné obce s rozšířenou působností. Zde je i prostor pro procesní obhajobu, kdy je možno na Vaši obhajobu činit návrhy na dokazování a vyvinit se z odpovědnosti za přestupek, náš tým zkušených a renomovaných advokátů Vám pomůže s řešením Vašeho přestupku.

Jsem schopni Vám zajistit kompletní právní servis od renomovaných advokátů, kteří se problematikou dopravy dlouhodobě zabývají a jsou schopni zajistit Vaši obhajobu, tak aby Vám za přestupek nehrozil žádný postih, tedy žádná pokuta, žádné body ani žádný zákaz řízení.

 
 

V případě jakých přestupků jsme schopni Vám pomoci?


Od těch nejčastějších jako je překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízda bez zapnutého bezpečnostního pásu či držení mobilního telefonu za jízdy, přes přestupky složitější jako nedání přednosti v jízdě, nerespektování světelných signálů až po zákazy předjíždění, řízení bez příslušné skupiny řidičského oprávnění a či jízdu se zbytkovým alkoholem či odmítnutí podrobit se dechové zkoušce.

 
 

Případně se podívejte na obdobné řešené případy klientů s přestupky v sekci REFERENCE.

ZOBRAZIT REFERENCE


Rychlý kontakt

777 964 356

12bodu@gmail.com