Reference

Řešené případy vybodovaných klientů

 
 

Dosažení 12 bodů u Magistrátu města Mostu a úspěšné odmazání trestných bodů.

V tomto případě klient dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Klient se obrátil s žádostí o pomoc na naše specializované advokáty, kdy v rámci řešení došlo ke snížení stavu bodového konta, až na konečných 5 trestných bodů z 12 bodů, problém s vybodováním byl tedy vyřešen.

Řešení dosažení 12 trestných bodů u klienta z Litoměřic.

Po podání námitek na počátku vybodování, byla napadena všechna rozhodnutí, za které byly řidiči zaznamenány body do bodového hodnocení řidiče. Na základě pochybení správních orgánů a důkazů zajištěných advokátem, byla část trestných bodů následně vymazána a bylo zabráněno ztrátě řidičského průkazu v důsledku vybodování.

Řešení vybodování u klienta z Hradce Králové.

Snížení stavu bodového konta na základě úspěšného zpochybnění důkazů o přestupku, kterým měl klient dosáhnout 12 bodů. Trestné body byly řidiči odmazány, neboť jím spáchaný přestupek byl zaznamenán v rozporu se zákonem a prokázalo se tedy, že klient 12 bodů nedosáhl.

Dosažení 12 trestných bodů, řešené Magistrátem hl. m. Prahy.

V tomto případě, byly po podání námitek proti dosažení 12 bodů (vybodování) přezkoumány veškeré pokutové bloky, na základě kterých byly řidiči zaznamenány body. Pro formální nesprávnost byla jejich část zrušena a došlo k odmazání bodů. Finální stav bodového konta byl 6 bodů.

Odmazání trestných bodů v Olomouckém kraji

Vybodování, tentokrát řešené zpochybněním podkladů pro záznam trestných bodů do evidenční karty řidiče a to v rámci úřadu, který body řidiče eviduje. Nezpůsobilost pokladů pro záznam bodů řidiče byla následně potvrzena nadřízeným úřadem a vybodování klienta vyřešeno.

Snížení stavu bodového konta u Magistrátu města České Budějovice

Odmazání trestných bodů bylo dosaženo napadením způsobilosti blokových pokut, na základě nichž byly zaznamenány trestné body v bodovém hodnocení řidiče, celkem se podařilo dosáhnout zrušení záznamu za tři přestupky a nového stavu bodového konta na čtyřech bodech, problém s 12 body byl tedy vyřešen.

Kompletní odmazání trestných bodů na Městském úřadu Tábor z 12 bodů na 0 bodů

Odmazání 12 trestných bodů na 0 bodů. Tento případ vybodování snad ani nepotřebuje delší komentář, byly napadeny veškeré záznamy klienta a veškeré také odmazány, tím došlo dořešení vybodování a klient si tedy užívá nové čisté bodové konto s 0 body.

Dosažení 12 trestných bodů a odmazání 6 trestných bodů

V tomto případě byl proveden záznam trestných bodů na základě rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, klient byl vybodován a díky zkušenostem advokáta se chyby prokázaly, rozhodnutí napadeno a došlo k jeho zrušení. Výsledkem bylo snížení stavu bodového konta o 6 trestných bodů a tedy zažehnání vybodování.

Dostali jste se do podobných potíží?Kontaktujte nás

Reference

Řešené přestupky našich klientů

Jízda bez příslušné skupiny řidičského oprávnění

Jeden z nejzávažnějších přestupků, které můžete spáchat. V tomto případě řízení o přestupku zastaveno a tím přestupek vyřešen ve prospěch klienta.

Odmítnutí dechové zkoušky a lékařského vyšetření

Z pohledu sankcí, nejzávažnější možný přestupek. Klient nebyl uznán vinným, neboť přestupek nebyl klientovi prokázán, řešení přestupku tedy bylo úspěšné.

Zbytkový alkohol při řízení

Naprosto minimální hladina alkoholu, kdy se v praxi nepodařilo prokázat jízdu pod vlivem alkoholu ani požití jakéhokoli alkoholického nápoje před, ani během jízdy. Řízení o přestupku zastaveno neboť spáchání přestupku se nepodařilo prokázat.

Překročení nejvyšší povolené rychlostí o více než 50 km/h mimo obec

Překročení nejvyšší povolené rychlosti o 55km/h mimo obec v přehledném, rovném úseku s více jízdními pruhy v jednom směru. Řízení o přestupku bylo zastaveno a to díky odborné právní pomoci a zpochybnění veškerých důkazů.

Jízda bez příslušné skupiny řidičského oprávnění a odmítnutí dechové lékařského vyšetření

Kombinace dvou nejzávažnějších přestupků, první části případu věc vrácena na základě procesních pochybění správnímu orgánu I. stupně a následně dochází k situaci s nedostatkem důkazů o celém přestupkovém jednání, tedy není uložena jakákoli sankce.

Opakované překročení rychlosti v obci

Zastavení řízení o přestupku, kdy obvinění z daného překročení rychlosti nebylo, vlivem napadených důkazu prokázáno, přestupek vyřešen bez jakékoliv pokuty a trestných bodů.

Opakované překročení rychlosti o více než 30 km/h mimo obec

Díky efektivnímu využití kroků procesní obhajoby, nebylo přestupkové jednání prokázáno a řízení o přestupku zastaveno bez uloženého zákazu řízení a dalších sankcí jako pokuta a trestné body.

Jízda bez příslušné skupiny řidičského oprávnění

Zastavení řízení o přestupku a neprokázání přestupkového jednání. Na základě jednotlivých prováděných úkon odborného advokáta, nebyl úřad schopen klientovi přestupkové jednání prokázat.

Překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci

Nedostatečné zajištění přestupku ze strany policie a po doporučení správního orgánu II. stupně řízení zastaveno pro „nedostatek důkazů“ tedy vyřešení přestupku bez zákazu řízení a pokuty.

Překročení rychlosti mimo obec o více než 30 km/h

Klient překročil rychlost o více než třicet kilometrů v hodině na dálnici mimo obec. Řízení o přestupku zastaveno z důvodu pochybení nalezených advokátem při prováděné obhajobě.

Jízda bez příslušné skupiny řidičského oprávnění

Nedostatečné důkazní zajištění celé věci, které vedlo k zastavení řízení, neboť spáchání přestupku se nepodařilo prokázat, odvrátili jsme tak hrozbu přísných sankcí (až 2 roky zákazu řízení a 50 000,-Kč pokuty).

Překročení rychlosti v obci o více než 40 km/h

V případě tohoto klienta a jeho překročení rychlosti, bylo řízení zastaveno, pro nedostatek důkazů, které by zajišťovali šetřené přestupkové jednání. Na základě zastavení řízení byly odvráceny veškeré hrozící sankce.