Vybodování


Neodevzdávejte
Váš řidičák.

Máme řešení
Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR. Body jsou stanoveny pevně v příloze zákona. Za přestupek je dle závažnosti možné získat 2 až 7 bodů. Body lze také odečítat: po roce ježdění bez spáchání bodovaného přestupku se automaticky odečtou 4 body, v případě absolvování Školení bezpečné jízdy se v určitých případech odečtou tři body. Aktuální počet bodů řidiče lze zjistit na obecních úřadech či na kterémkoliv Czech Pointu.


Po dosažení 12 bodů dochází k „vybodování“, jehož důsledkem je odebrání řidičského oprávnění na dobu jednoho roku. Proti tomuto rozhodnutí je možné se bránit, a to podáním námitky, pokud se chcete bránit neprodleně nás kontaktujte. Pro navrácení oprávnění je nutné absolvovat lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a samozřejmě i přezkoušení odborné způsobilosti v autoškole.


 

Jak funguje bodový systém


V následující sekci, Vás blíže seznámíme s fungováním bodového systému v České republice, jeho dopady na účastníky silničního provozu a také se situací dosažení 12ti bodů v bodovém hodnocení řidiče tedy s tzv. vybodováním.

Bodový systém má za cíl, dostat z běžného provozu pachatele závažných dopravních přestupků a to právě za pomoci trestných bodů, kdy při dosažení hranice 12 trestných bodů pozbýváte řidičské oprávnění a dobu 1 roku, proti tomuto rozhodnutí o dosažení 12 bodů se lze úspěšně bránit, kontaktujte nás a rádi Vám pomůžeme. Pro navrácení oprávnění je nutné absolvovat lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a samozřejmě i přezkoušení odborné způsobilosti v autoškole. Máte-li otázku ohledně bodového systému či dopravních přestupků, neváhejte a kontaktujte nás.

Bohužel velmi často dochází k tomu, že bodový systém dopadne spíše na ty, kteří se občas dopustí naprosto banálního přestupku (nepřipoutání bezpečnostním pásem či drobného překročení rychlosti apod.), a řízení motorového vozidla je pro ně nezbytné pro výkon zaměstnání a záleží na tom jejich živobytí.

 

 

Trestné body řidiče, přičítání bodů


Jak tedy bodový systém funguje v praxi? Ve chvíli získání řidičského oprávnění je Vaše bodové konto čisté, tedy pokud vidíte ve svém výpisu z bodového hodnocení počet bodů 0, není důvod k panice. Zjevně jste zatím nespáchali žádný přestupek a Vaše bodové konto je čisté. Body v bodovém hodnocení jsou trestné body a načítají se od 0 směrem ke 12 bodům. Body v bodovém systému řidiče jsou Vám udělovány již za drobné přestupky, jako je nepřipoutání se bezpečnostním pásem (3 body), překročení nejvyšší povolené rychlosti (2, 3 nebo 5 bodů) či držení mobilního telefonu při řízení (2 body).

Jak jste tedy již zjistili, body se Vám načítají i za drobné přestupky, kdy v důsledku samozřejmě v důsledku spáchání více drobných přestupků může dojít k dosažení 12 bodů, tedy se vybodujete.

Pokud mátě problém s dosažením 12 bodů, či jakýkoliv jiný problém s bodovým systémem kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Případně se podívejte na obdobné řešené případy vybodovaných klientů v sekci REFERENCE.

 

 

Dosažení 12 bodů aneb vybodování


A jak tedy předejít vybodování? Základem je samozřejmě prevence, tedy dodržování dopravních předpisů. Pokud jste ale 12 bodů již dosáhli, je zde stále prostor pro řešení celé situace, tak aby Vám zůstalo zachováno řidičské oprávnění, základem je profesionální analýza a zastoupení expertním advokátem, zajistíme Vám kompletní pomoc až do vyřešení celé věci.

Pro spěšné řešení vybodování je důležité co nejrychleji analyzovat možnosti a zahájit řešení. Veškeré kroky vedoucí k vyřešení vašeho problému zajistíme, stačí nás kontaktovat na Tel.: 777 964 356.

Prvním krokem obrany je podání námitky, pokud je námitka doručena správnímu orgánu (úřadu) v zákonem stanovené lhůtě, nejste povinni odevzdat řidičský průkaz a máte dále platné řidičské oprávnění. Samotným podáním námitky, ale nelze nic vyřešit a jedná se pouze o normativní akt, pokud tedy nebudete Váš problém s vybodováním řešit dále s odborníkem, tak Vaše námitky budou zamítnuty.

 

 

Neodůvodněné námitky


Takto dopadá většina neodborných námitek často stažených z internetu. Řidič tak získá jen časovou prodlevu do odevzdání oprávnění, stále se ale jedná jen o dočasné řešení. Jak bylo již výše uvedeno, samotné podání námitky nic neřeší, je třeba využít služeb profesionálu a hrozbu odebrání řidičského průkazu odvrátit absolutně, rádi Vám s věcí pomůžeme.

 

 

Řešení Vašeho vybodování


K Vašemu problému je třeba přistupovat individuálně, máme stovky řešených případů vybodování řidiče, pomoc z Vašeho problému Vám zajistí renomovaní advokáti s dlouholetou praxí, pro bezplatnou konzultaci a pomoc s Vaším problémem s dosažením 12 bodů nás kontaktuje!

Případně se podívejte na obdobné řešené případy vybodovaných klientů v sekci REFERENCE.

ZOBRAZIT REFERENCE
 

 

Co lze očekávat od naší pomoci?


Vše začíná analýzou situace, posouzení možností procesní obrany, kvalifikovaný odhad šancí na úspěch v řízení.Rychlý kontakt

777 964 356

12bodu@gmail.com